Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen

Patientens säkerhet i vården

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med den nya lagstiftningen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och undvika vårdskador.

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Lagen beskriver också vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 1 december 2014

Kontakt