Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen

Patientens säkerhet i vården

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med den nya lagstiftningen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och undvika vårdskador.

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Lagen beskriver också vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Sidan granskad den 1 december 2014

Kontakt