Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Patientlagen

Patientlagen

F.o.m. 150101 finns en ny lag, patientlagen. Den syftar till att i stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Intentionen med den nya lagen är alltså att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir säkrare. Den nya lagen innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
Sidan uppdaterad den 15 januari 2015

Kontakter


  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
    Direkt: 0492-76 91 05