Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Patientdatalagen

Patientdatalagen

Syftet med patientdatalagen är att öka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. Möjligheterna ökar också för de som vårdar och behandlar dig att få tillgång till den information som behövs för att ge dig en god och säker vård.

När du får hemsjukvård/rehabilitering registreras uppgifter om dig i en datajournal. Journalen innehåller bland annat uppgifter om besök, diagnoser, inskrivning, undersökningar och åtgärder. Din journal är i första hand ett stöd för att de som utför din hälso- och sjukvård ska kunna ge en god och säker vård.

Med patientdatalagen skapas en möjlighet för vårdgivare (som kommun och landsting) att ta del av information om dig som patient oberoende av vilken vårdgivare som du haft kontakt med. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Du ska helt enkelt slippa upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Den sammanhållna journalföringen ska vara så utformad att den både stöder vården av dig och skyddar mot obehörig insyn.

Tala om för hälso- och sjukvårdspersonalen om du inte vill att dina uppgifter samlas i en sammanhållen journalföring. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig en bra vård.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 1 december 2014