Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Alla som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot detta kan straffas. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • du själv går med på det
  • det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • till exempel ett barn riskerar att fara illa, då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet
  • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag
Sidan granskad den 1 december 2014

Kontakter