Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Lex Maria

Lex Maria

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

Utifrån en anmälan kan sedan IVO vidta de åtgärder som kan behövas för att händelsen inte ska inträffa igen. IVO kan till exempel ställa krav på att en vårdgivare, exempelvis kommunen, förbättrar sina rutiner.

Kommunen är utifrån Lex Maria skyldig att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och allvarliga tillbud i hälso- och sjukvården. Erfarenheterna är viktiga i det riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i andra verksamheter i hela landet.

Det finns en särskild utsedd person i kommunen som ansvarar för att skicka denna form av anmälningar till IVO och i Vimmerby kommun är detta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 26 november 2015

Kontakter