Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård / Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda dig som är i behov av hälso- och sjukvård.

Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för ditt självbestämmande och integritet för att tillgodose ditt behov av trygghet i vård och behandling.

Lagen är utformad som en ramlag och anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. Den innehåller också flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.  

Där finns också bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Sidan uppdaterad den 6 april 2017

Kontakter


  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
    Direkt: 0492-76 91 05