Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Lagar inom hälso- och sjukvård

Lagar inom hälso- och sjukvård

Här är några exempel på några lagar som styr den kommunala hemsjukvården och rehabiliteringen.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.

Offentlighets- och sekretesslagen 

Alla som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Den som bryter mot detta kan straffas.

Lex Maria

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

Patientdatalagen

Patientdatalagens syfte att öka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. I lagen finns bestämmelser om hur vårdgivare (exempelvis kommunen) ska behandla av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samt bestämmelser om skyldigheten att föra patientjornal.

Patientsäkerhetslagen

En ny patientsäkerhetslag trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med den nya lagstiftningen är att få ned antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått misstag.

Patientlagen

F.o.m. 150101 finns en ny lag, patientlagen. Den syftar till att i stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 1 december 2014