Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Målet är att du ska kunna fungera och leva så aktivt och självständigt som möjligt.

Vimmerby kommun har rehabiliteringsansvar för de personer som inte kan ta sig till landstingets samrehab och för de som bor inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Habilitering

Kommunen har ansvar för bashabilitering. Det innebär ett ansvar för att utifrån din diagnos och ditt funktionshinder samordna och ge dig insatser som bevarar och utvecklar din hälsa så att du ska ha ett fungerande vardagsliv.

Vimmerby kommuns rehabenhet

På rehabenheten i Vimmerby arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och assisterande personal. En bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut ligger alltid till grund för den rehabilitering och habilitering som sker.

Åtgärderna kan till exempel handla om behandling, träning, utprovning av tekniska hjälpmedel eller intyg för anpassning av bostaden. 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter handleder och stödjer även omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande förhållningssätt.

Hjälpmedel

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till alla kommuninvånare. Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Hjälpmedel är ett lån och ska lämnas tillbaka när ditt behov har upphört.

Om du vill ta del av utförligare information om kommunens ansvar vid förskrivning av hjälpmedel, så framgår detta av följande länk: http://www.kalmar.se/khs

Avgifter

För till exempel intyg, hembesök eller hemrehabilitering av arbetsterapeut, fysioterapeut eller assistent  tar Vimmerby kommun ut en avgift. I broschyren i kolumnen till höger framgår de avgifter som finns inom området rehabilitering.

Service av dina hjälpmedel

Torsdagar mellan klockan 09.30-11.30 finns reparatör tillgänglig i hjälpmedelsförrådet. Du är välkommen att ringa honom på telefon  0492-76 98 42 vid frågor angående service.

Återlämning av hjälpmedel

Då ditt behov av hjälpmedel upphör ska det lämnas tillbaka till hjälpmedelsförrådet i Vimmerby. Adressen dit är Sevedegatan 45. Inlämningen sker via förrådets varuintag, sidoingången mot Kampgatan. Hjälpmedlet ska vara rengjort när det lämnas tillbaka. Du når hjälpmedelsförrådet på telefon 0492-76 98 42.

Bostadsanpassning

Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning? Mer information om bostadsanpassning.

Kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut

Vill du komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut? Ring måndag-fredag mellan klockan 09.00-10.00 på telefon 0492-76 98 42. Övriga tider går det bra att tala in ett meddelande så ringer vi upp. 

Sidan uppdaterad den 21 juli 2017

Kontakt med Rehabenheten, Sevedegatan 45

Arbetsterapeut eller fysioterapeut:
Telefon 0492-76 98 42, måndag-fredag kl 09.00-10.00. Övriga tider går det bra att tala in ett meddelande så ringer vi upp.

Reparatör om service av hjälpmedel:
Telefon 0492-76 98 42, torsdagar kl 09.30-11.30.

Hjälpmedelsförrådet:
Telefon 0492-76 98 42.