Du är här: Hem / Stöd & omsorg / God man/förvaltare / Arvode och kostnadsersättning

Arvode och kostnadsersättning

Arvode
Utbetalas en gång om året. Överförmyndaren tillämpar SKL:s rekommendationer. Arvodets storlek varierar beroende på uppdraget.

Ett normalt årsarvode inklusive kostnadsersättning för uppdrag som omfattar samtliga delar är 12.000 kronor.

Kostnadsersättning
Utbetalas antingen med schablon eller genom faktisk kostnadsersättning.

Begärs faktisk kostnadsersättning krävs underlag som visar kostnaderna.

Schablonersättningen kräver inga kvitton. Begär man schablonersättning medges inte faktisk kostnadsersättning för mindre parkeringsavgifter, telefonsamtal, porto, kuvert, kopieringspapper, pärmar, mappar och liknande kontorsmaterial.

Schablonkostnadsersättning 2% av basbeloppet (910 kr år 2018)
Faktisk kostnadsersättning enligt kvitto/underlag
Ersättning för resa enligt körjournal

Bilersättning
Bilersättning per mil (körjournal) enligt skatteverkets skattefria schablon alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Bilersättning medges oavsett om man begär schablonersättning eller faktisk kostnadsersättning.

Ersättning för dataprogram, böcker och skrifter medges ej.

Sidan uppdaterad den 8 juni 2017