Du är här: Hem / Stöd & omsorg / God man/förvaltare

God man/förvaltare

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person. Förvaltare sätts in då det inte är tillräckligt med en god man som stöd.

Barn under 18 år företräds normalt i sin ekonomiska angelägenheter av en förmyndare. Enligt lag är föräldrar förmyndare genom att de är vårdnadshavare. Ibland uppstår det behov då en annan person utses som förmyndare.

Det är överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares arbete. Denna tillsyn skyddar de personer som är i behov av hjälp. Överförmyndaren är politiskt tillsatt och enligt lag ska varje kommun ha en överförmyndare alternativt en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarverksamheten i Vimmerby kommun hjälper dig som bor i Vimmerby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg med frågor som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Tjänstemännen stöttar både de som är god man och de som behöver god man. Sedan den 1 januari 2015 samverkar vi i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet där tjänstemännen är anställda av Vimmerby kommun.

Sidan uppdaterad den 15 maj 2017