Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Ekonomi, socialbidrag / Någon behöver dig

Någon behöver dig

Kontaktperson

Människor behöver ibland hjälp från andra för att klara ut sin situation. Det kan handla om behov av hjälp med att få vardagens rutiner att fungera. Som kontaktperson kan du bli ett stöd för människor att ta nya steg i livet för att nå ökad delaktighet i samhället.

Enheten för arbete och försörjning tillsätter efter behov kontaktpersoner som vill hjälpa medmänniskor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hitta rätt stödperson till rätt hjälpsökande. Vi vill därför lära känna många kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet.

Vi kräver inte att du som kontaktperson har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har engagemang, vilja och tid. Du behöver ha en stabil social situation, så att du kan fungera som en förebild för den du ska hjälpa.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Välkommen till ett samarbete med oss och med människor i behov av stöd och hjälp. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 31 maj 2016

Kontakt