Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Ekonomi, socialbidrag / Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är utformat så att det ger dig en möjlighet att klara dina och din familjs grundläggande behov under en begränsad tid.

Regeringen har tagit fram belopp för hur mycket dessa behov kostar under en månad, och summan av dessa belopp kallas riksnormen för försörjningsstöd. Den täcker dessa kostnader:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • personlig hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning, telefon och TV-licens

Till försörjningsstöd räknas också rimliga verkliga kostnader för dessa behov:

 • bostad
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till arbetslöshetskassa
 • fackföreningsavgift

Rimlig boendekostnad

I beräkningen godtar vi en rimlig boendekostnad. Den högsta godtagbara boendekostnaden beror på hur många ni är i hushållet.   

1-2 vuxna

1 r o k

3 600 kronor

1-2 vuxna utan barn eller + 1 barn

2 r o k

5 000 kronor

1-2 vuxna + 1-2 barn

3 r o k

5 500 kronor

1-2 vuxna + 2-3 barn

4 r o k

6 800 kronor

1-2 vuxna + 3-4 barn eller fler

5 r o k

7 000 kronor

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd omfattar förutom försörjningsstöd också bistånd till andra kostnader. Det kan vara till exempel glasögon, läkarvård, tandvård eller möbler. Detta är i första hand aktuellt om du har haft försörjningsstöd under en längre tid.

Egna inkomster och tillgångar

Det belopp som vi räknar fram, och som motsvarar dina grundläggande kostnader, minskar vi sedan med de inkomster och de tillgångar som du själv har. Om kostnaderna är större än inkomsterna har du ett underskott. Om du har gjort det du själv kan för att bidra till din egen försörjning har du då rätt till ekonomiskt bistånd med det belopp som du har i underskott.

Underlag för beslut

Till besöket hos din socialsekreterare vill vi att du tar med dessa handlingar i original:

 • legitimation
 • inkomstuppgifter för alla familjemedlemmar
 • faktura eller kvitto på de utgifter som du vill ansöka om bistånd till
 • hyreskontrakt, hyresavi och hyreskvitto
 • om du har egen fastighet; ta med handlingar för att beräkna boendekostnaden
 • senaste självdeklarationen
 • uppgift om överskjutande skatt eller restskatt
Sidan uppdaterad den 7 februari 2018

Kontakt