Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Ekonomi, socialbidrag / Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Socialförvaltningen erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Naturligtvis gäller fullständig sekretess och du kan ställa frågor anonymt. Det är du själv som bestämmer om och hur du vill gå vidare.

Vår budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med:

 • att ge råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder
 • att göra upp en fungerande hushållsbudget
 • att strukturera din ekonomi
 • att få en översikt över dina skulder
 • att förmedla kontakt med kronofogdemyndigheten, A-kassan, försäkringskassan och andra aktuella instanser
 • att göra upp avbetalningsplaner och ackord med banker och fordringsägare
 • att få hjälp att förhandla om ändrade betalningsvillkor
 • att vara behjälplig med ansökan om skuldsanering* och genom hela skuldsaneringsprocessen
 • att upprätta ett konto för förmedlingsmedel**
 • ev. andra frågor som rör din ekonomiska situation

*Skuldsanering

Skuldsanering är en möjlighet för skuldsatta personer att bli helt eller delvis skuldfria. Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket skulder man ska ha för att beviljas skuldsanering. Du ska ha mer skulder än inkomster och vara så svårt skuldsatt att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid.

Det är återbetalningsförmågan och flera andra faktorer som spelar in och det finns en allmän skälighet med hänsyn till din ekonomi och personliga förhållanden. Du ska vara folkbokförd i Sverige. Varför dina skulder har uppkommit har viss betydelse för bedömningen.

Är du egen företagare måste din verksamhet vara enkel att utreda. Du får inte ha näringsförbud. Du ska ha gjort allt för att försöka betala dina skulder.

Skuldsanering får du normalt endast en gång. Det är kronofogdemyndigheten som fattar beslut.

**Förmedlingsmedel

Om du under en period behöver vår hjälp med att hantera din ekonomi erbjuder vi en insats som heter förmedlingsmedel. Det innebär att vi avtalar med dig om att förvalta dina pengar. I nära samarbete med dig fördelar vi dina pengar på ett sådant sätt att din ekonomi på sikt börjar fungera igen. Denna insats är helt frivillig och tänkt att fortgå under en begränsad tid, då du lär dig att bli mer självständig i att ta hand om din ekonomi på ett långsiktigt fungerande sätt.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 31 maj 2016

Kontakt


 • Budget- och skuldrådgivare
  Direkt: 0492-76 91 19

  Telefontid tisdag-onsdag klockan 13.15-14.00


 • Budget- och skuldrådgivare
  Direkt: 0492-76 91 04

  Telefontid måndag-fredag klockan 09:00-09:45


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider måndag- fredag klockan 10.15- 12.00 samt klockan 13:00- 16.00. Tjänstemannajour helger, se fliken akut hjälp i vänstermarginalen.