Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Våld och övergrepp

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.
Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Är du  eller ditt barn utsatt för våld? Blir du slagen eller känner du dig hotad?

Ring för att prata med någon! Det finns flera möjligheter för dig att få råd, stöd och hjälp, både i en akut situation och under en längre period.

Vill du veta mer? Vart ska jag vända mig?

Här finns viktiga kontaktuppgifter:  
Socialförvaltningens information om hot och våld i nära relationer 
Socialförvaltningens information om barn som växer upp i hem med våld

Mer information - Om du är ett barn

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Om man inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills man blir tagen på allvar, och vända sig till en annan vuxen om den som man först berättade för inte tar en på allvar.

Om man inte känner någon vuxen man kan berätta för kan man ringa till en telefonjour som till exempel

Om du är förälder

Föräldrar som misshandlar sitt barn mår ofta själva dåligt. Om du är förälder har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som föräldern behöver för att kunna ta hand om sitt barn.

Sidan granskad den 25 januari 2017