Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Sexuella övergrepp

Om sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsatts för utan att man givit sitt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än man själv som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella handlingar, är också sexuella övergrepp.

Om de sexuella övergreppen består i blickar eller kommentarer i en sexualiserad ton, utan att någon fysisk beröring sker, kan det vara svårt för den som utsätts att definiera detta som sexuella övergrepp. Då finns risk att man bagatelliserar det som hänt.

Många gånger upplever den som utsatts för övergrepp att hon eller han inte varit tillräckligt tydlig med att säga nej. Om man utsatts mot sin vilja och ändå blivit upphetsad, och kanske fått orgasm, kan det vara ännu svårare att själv definiera att man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det är vanligt att man ger sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det är förövaren som är ansvarig för övergreppen.

Källa: 1177.se, Råd om vård från Sveriges landsting

Är du utsatt för sexuella övergrepp? Du kan då vända dig till oss på socialförvaltningen. Det finns även flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period.

Här finns kontaktuppgifter till olika lokala aktörer som kan hjälpa dig

Sidan granskad den 25 januari 2017