Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Barn och ungas psykiska hälsa / Skolfrånvaro

Skolfrånvaro

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.

I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Vill du veta mer? Vart ska jag vända mig?

Här till höger har finns kontaktuppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd eller råd kring skolfrånvaro.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 9 september 2015

Kontakt kontorstid

Stöd på din skola

Under barn- och utbildningsförvaltningens webbsida hittar du kontaktuppgifter till rektorn på ditt barns skola.

Adress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby