Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Barn och ungas psykiska hälsa / Ilska och utbrott

Barn och unga som lätt får utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även med kamrater. Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne ned sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva, dvs. som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

Källa Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar

Anser du att ditt barn har svårt att kontrollera sig när det blir argt? Blir barns utbrott till problem i familjen eller i omgivningen?

Söka hjälp och stöd

Om du som förälder vill söka hjälp kan du i första hand, om det gäller förskolebarn, vända sig till landstingets barnhälsovård eller för skolbarn till kommunen och skolans elevhälsa.

Du kan också få en bedömning av svårigheterna och hjälp vid en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP).

Du har också möjlighet att kontakta socialtjänsten i Vimmerby kommun för att få råd och stöd.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 9 september 2015

Kontakt

Stöd på din skola

Under barn och utbildningsförvaltningens webbsida hittar du kontaktuppgifter till rektorn på ditt barns skola.

Adress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby