Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Barn och ungas psykiska hälsa

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Olika problem - det här kan vi hjälpa dig med

Vi har samlat information om några av de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd.

Här till höger finns information om vart du kan vända dig i ett akut läge.

Alkohol och droger Mobbning och kränkande behandling
Brister i föräldraskap Problem i familjen
Dyslexi Problem i skolan
Dödsfall Riskbruk och missbruk
Ekonomiska problem Sexuella övergrepp
Funktionsnedsättning Skilsmässa
Ilska och utbrott Skolfrånvaro
Kriminalitet - unga och brott Stress
Kris i livet Våld och övergrepp
Självmordstankar  

1177 - för råd och vägledning

För sjukvårdsrådgivning dygnet runt - ring 1177 eller besök 1177.se - Att vara ung och må dåligt

På 1177, under fliken fakta och råd, hittar du information och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel. Texerna är skrivna av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. 

På 1177.se kan du också t.ex. hitta kontaktinformation till landstingets olika mottagningar och till kommunens stöd och hjälp.

Du kan också ringa 1177 till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad du ska göra och/eller vart du du ska vända dig för att få vård. 1177 är öppet dygnet runt.

Länk till 1177.se: Om du blir sjuk - så här söker du vård

Länk till 1177.se: Hitta vård (kontaktinformation till landstingets olika mottagningar)


Flicka som ringer

Vimmerby kommun och Landstinget i Kalmar län arbetar tillsammans för att öka samordningen mellan olika aktörer i Vimmerby för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insats. Ett led i det arbetet är att Vimmerby kommun och landstinget på detta sätt samordnar information om den hjälp, stöd och vård som kommunen och landstinget erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt.

Patient- och närståendeföreningar psykisk hälsa 

Anhörig- och brukarföreningar erbjuder stöd, råd och gemenskap med andra som har gemensamma intressen och liknande erfarenheter.

1177 Kalmar län finns en sammanställning över brukarföreningar är aktiva på ett regionalt plan i länet och på rikstäckande föreningar. 

Barn- och ungdomslinjen IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos  Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Extern länk: Barn- och ungdomslinjen , IVO.

Sidan uppdaterad den 9 september 2015