Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP)

Har du insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL)  som behöver samordnas?  Då ska du  erbjudas en samordnad indiviuell plan. Ofta används förkortningen SIP, istället för att säga samordnad individuell plan.

Har du en funktionsnedsättning och hjälp utifrån lagen om stöd och serivce till vissa funktionshindrade (LSS) som behöver samordnas med  andra insatser? Även då kan rman göra en SIP.

Samordning med SIP görs enbart om du har lämnar ditt samtycke.

Prata med någon av dem som handlägger ditt ärende för att få veta mer.

Sidan uppdaterad den 10 maj 2017