Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Demenssjukdomar

Demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp. Det är en läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av skador på hjärnan. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanliga symptom

Demenssjukdomen innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är exempelvis att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från personer i sin omgivning.

Tidig diagnos viktig

Om du misstänker att du själv eller en anhörig/närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att det görs en demensutredning i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att i god tid få rätt diagnos, hjälp och behandling.

Det finns flera sjukdomstillstånd som kan ge demensliknande symtom och som går att bota. Om det är en demenssjukdom kan läkemedel i vissa fall lindra symtomen.

Distriktssköterskan/demenssköterskan

När du eller din anhörige visar upp symtom som förvirring och glömska är den första kontakten som tas oftast med landstingets distriktssköterska.

Distriktssköterskan kan svara på många av era frågor och lotsa vidare så att ni ska få den hjälp ni behöver. Landstingets distriktssköterska/ demenssköterska vid Vimmerby hälsocentral heter Marie Arvidsson. Marie Arvidsson nås på telefon 0492-178 78 och säkrast vardagar mellan klockan 08.00-09.00.

Distriktsläkaren

Distriktsläkaren gör tillsammans med demenssköterskan en demensutredning. Utredningen kan visa om glömskan och förvirringen beror på något som kan botas och är en grund för eventuell behandling av de symtom som finns. Remiss kan skrivas till Demensteamet i Västervik för en mer omfattande utredning. Distriktsläkaren/demenssköterskan informerar om sjukdomen, dess fortsatta förlopp, ger stöd och följer upp sjukdomsutvecklingen.

1177 - för mer information från landstinget

1177.se kan du hitta information från Landstinget i Kalmar län om olika demenssjukdomar och om demensutredningar. Där finns också kontaktuppgifter till sjukvårdens mottagningar.

Stöd och hjälp från kommunen till dig som har en demenssjukdom

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser från kommunen som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom.

Anhörigstöd

Även som anhörig kan du behöva stöd från kommunen. Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Vi vet  att detta kan vara svårt både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Det här kan vi hjälpa till med.

Kontakt med kommunens biståndshandläggare

Om du vill ha information eller ansöka om till exempel hemtjänst eller dagverksamhet  vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

När du ringer handläggaren brukar det leda till att ni tillsammans bestämmer tid för att träffas, ofta hemma hos dig. Ibland är en anhörig eller vän närvarande vid detta hembesök. Det är helt upp till dig att bestämma vilka som ska vara med. Du är välkommen att kontakta biståndshandläggarna på telefon 0492-76 90 00 (växel), telefontid vardagar 08.00-09.00.  

Kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut

Vill du komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut? Ring måndag-fredag mellan klockan 09.30-11.00 på telefon 0492-76 98 42. Övriga tider går det bra att tala in ett meddelande. 

Mina minnens bok

Personal som träffar dig som har en demenssjukdom kan lära känna dig och samtala utifrån din egen  "Mina minnens bok", som är ett häfte där du kan samla dina minnen.

Det är du själv som bestämmer OM du vill skiva och VAD du vill skriva i häftet.

Vill du veta mer om demenssjukdomar?

Här på sidan hittar du några bra länkar.

Demensförbundet 

Demensförbundet är idag Sveriges största anhörigorganisation med 11.000 medlemmar och 130 demensföreningar runtom i hela Sverige.

Demensförbundet arbetar för demenssjukas och anhörigas välbefinnande och en värdig vård. Organisationen är politiskt obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

Adress till förbundskansliet:
Demensförbundet,
Lundagatan 42 A, 5 tr.
117 27 Stockholm
tel. 08-658 99 20, fax. 08-658 60 68
epost. rdr@demensforbundet.se, www.demensforbundet.se

Sidan uppdaterad den 8 februari 2017

Kontakt


  • LSS- och biståndshandläggare
    Växel: 0492-76 90 00
    Stadshuset, Stångågatan 28
    598 81 Vimmerby

    Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00. Akut hjälp, se flik i vänstermarginalen.