Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Avgifter

Din ekonomiska situation avgör din avgift

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift som är 2 013 kronor per månad. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Vi utgår från att du ansökt om bostadstillägg

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Socialtjänstlagen är grunden

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Överklagan

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd.  

Läs mer om våra avgifter

I vår avgiftsbroschyr finns mer information om våra avgifter.

Sidan uppdaterad den 2 maj 2017

Kontakt

Mer information om avgiftsfrågor inom äldreomsorgen kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel 0492- 76 90 00 kopplar dig rätt.