Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Om barn far illa

Om barn far illa

Om du märker att ett barn far illa i sitt hem ska du anmäla detta till oss på barn- och familjeenheten. Utifrån din berättelse ser vi om det finns skäl att kontakta familjen.

När vi kontaktar familjen tar vi ställning till om vi ska starta en utredning utifrån vad vi ser och utifrån vad de har att säga.

En utredning syftar till att komma fram till om barnet får sina behov tillgodosedda, eller om det behövs insatser för familjen. Utredningen sker, så långt det är möjligt, i nära samarbete med familjen. Vi kontaktar också anhöriga och andra personer som har värdefull information om familjen, till exempel barnavårdscentral, förskola och skola. Utredningen får inte ta längre tid än fyra månader.

Vår ambition är att hitta frivilliga lösningar på problemen tillsammans med familjen. Stödinsatser enligt socialtjänstlagen kan hjälpa familjen att fungera på ett sätt så att barnet får sina behov tillgodosedda.

Det händer dock att vi ser en stor risk för ett barns eller en ungdoms hälsa och utveckling. Föräldrarna kanske inte samtycker till de insatser som vi bedömer är nödvändiga. Ungdomar själva utsätter sig ibland för allvarlig fara i form av missbruk, brottslig verksamhet eller socialt nedbrytande beteende. 

I dessa fall ansöker vi hos domstol om omhändertagande. Detta finns reglerat i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Föräldrar och barn har i dessa fall rätt till egna ombud som är advokater. Besluten går naturligtvis att överklaga.

Orosanmälan

För att se en kort film från Socialstyrelsen som handlar om orosanmälningar, klicka på länken till höger.

Kort information hur det går till i handläggningen när man får in en anmälan om oro för ett barn

Klicka på länken till höger som handlar om socialtjänstens arbete efter en anmälan om oro har kommit in. Länken leder dig till korta informationsfilmer från Socialstyrelsen.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt