Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson för barn / Kontaktperson

Kontaktperson

Ibland kan man behöva stöd från en medmänniska. Barn- och familjeenheten söker efter personer, unga och gamla, som är beredda att ta uppdrag som kontaktperson. Är du är intresserad?

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska att prata och umgås med. En person som kan bidra till att stötta och stärka. Framför allt ska kontaktpersonen ha tid och förmåga att lyssna.

I ungdomens sökande efter identitet behövs goda vuxenförebilder och goda livserfarenheter för att vi skall våga kasta oss ut i vuxenvärlden med allt vad det innebär. En kontaktperson kan vara en enorm resurs för en ung människa som har få vuxna omkring sig. Kontaktpersonen kan både ha nära till sin egen tonårstid, men han eller hon har också hunnit mogna och fått olika erfarenheter att dela med sig av.

En kontaktperson kan också vara ett stöd för barnen under en separation. Föräldrar som skiljs kan vara så upptagna av sina inbördes stridigheter att de glömmer att de båda måste samarbeta om barnen. Då kan det vara bra om det finns en lugn trygg medmänniska som under en kort period kan vara den förmedlande länken mellan dem och kan se till barnets bästa.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

Vi kräver inte att du som kontaktperson har särskild utbildning eller erfarenhet. Du behöver ha en stabil social situation och engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation.

Ersättning

Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Sidan uppdaterad den 6 april 2018

Kontakt