Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson för barn / Familjehem

Familjehem

Det finns barn, allt från mycket små barn till tonåringar, som behöver bo i ett familjehem. Ibland kan orsaken vara föräldrarnas livssituation, andra gånger att den unge själv lever på ett sånt sätt att  han eller hon riskerar sin hälsa och utveckling. 

Ett familjehem är en vanlig, stabil familj med ork, tid och engagemang för att stötta ett barn. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen betydelse. Som familjehem öppnar du ditt hem för barnet som blir en del av din familj. Barnet kanske stannar några månader, något år eller bor kvar hos dig till att han eller hon blivit vuxen.

Vad händer om vi anmäler intresse att vara familjehem?

Vi startar då en familjehemsutredning. Det är en förhållandevis ingående utredning om er bakgrund och era förutsättningar. Innan vi placerar ett barn hos er kommer vi också att göra en bedömning av hur det aktuella barnet passar i den miljö som just ni erbjuder.

Vår familjehemssekreterare ger blivande familjehem utbildning om bland annat lagstiftning, hur en utredning går till och anmälningsskyldighet. Ni kommer även att få skriva på en försäkran om tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du får ett uppdrag som familjehem skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Socialförvaltningen erbjuder stöd och utbildning .

Familjeherm får ersättning enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Om ni vill veta mer är du också välkommen att kontakta oss.

Passar ni som familjehem - enkelt test

 Här kan du läsa mer och göra ett enkelt test.

Sidan uppdaterad den 6 april 2018

Kontakt