Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Familjeteamet / Unga och brott

Unga och brott

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Riskfaktorer

Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna. En riskfaktor kan också vara om barn har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott. Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta med en stark utsatthet. Föräldrarna kan till exempel missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet. Även olämpliga uppfostringsmetoder och konfliktladdade skilsmässor kan påverka barnets utveckling. Det finns även ett samband mellan en riskfylld livsstil och brott. En riskfylld livsstil kan vara att ofta vistas i centrum under kvällstid, att umgås med kamrater som har begått brott samt att ofta dricka sig berusad.

Källa: BRÅ samt Brottsrummet

Medling vid brott

Medling innebär att den ungdom under 21 år som gjort sig skyldig till ett brott träffar brottsoffret tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Medling är frivilligt för både brottsoffret och gärningsmannen. Medlingsmöten förbereds och leds av en utbildad medlare. 

Ungdomsvård och ungdomstjänst

Familjeteamet arbetar med de ungdomar som är dömda till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Den unge får träffa personal från Familjeteamet i ett inledande samtal som syftar till att personalen ska kunna bedöma vilket program som är mest lämpligt utifrån den unges förutsättningar.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 2 november 2016

Kontakt


  • Familjebehandlare, kontaktperson ungdomar och brott
    Direkt: 0492-76 95 72

  • Medlingssamordnare, Familjebehandlare
    Direkt: 0492-76 94 67

    Nås kontorstid. Besöksadress: Per Johansgården, Rönnbärsgatan 12, Vimmerby