Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Familjeteamet / Social service – stöd och hjälp utan biståndsbeslut

Social service – stöd och hjälp utan biståndsbeslut

Du kan själv vända dig till Familjeteamet för att få råd i din föräldraroll, hjälp och stöd när det känns motigt och du vill ha hjälp för att nå en förändring och kunna gå vidare.

Det kan handla om:

 • Att det brister i kommunikationen eller i relationen mellan barn och föräldrar.
 • Konflikter som uppstått.
 • Stöd att få till rutiner och strukturer.
 • Stöd till föräldrar som inte tror på sig själva eller känner sig ensam i sin föräldraroll.
 • Föräldrar som har olika synsätt på uppfostran.
 • En ny konstellation i familjen, föräldrar har separerat, en ny partner har flyttat in.
 • Bekymmer för barnet i sin skolgång eller med kamrater.

Antal träffar, möten, samtal mm är maximerade till 7 gånger. Har du behov av fortsatt hjälp och stöd kan du ansöka om insats hos socialsekreterarna i Utredningsgruppen.

När du söker stöd och hjälp utan biståndsbeslut sker ingen registrering i socialtjänstens register. Din familjebehandlare för endast minnesanteckningar som mals efter ni avslutat.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Råd, stöd och hjälp utifrån de frågor eller bekymmer du kommer med.

 • Råd - och stödsamtal till förälder/föräldrar.
 • Råd – och stödsamtal tillsammans med barn eller ungdom och förälder/föräldrarna.
 • Lotsning - hjälp i att hitta annan vårdgivare som kan hjälpa till.

Samordningsmöten

Vi har ett upprättat samarbete med skolan och barnhälsovården m fl. på så sätt att vi kan hjälpas åt med olika stöd och hjälp för ett barn eller en ungdom och deras förälder/föräldrar. Vi träffas tillsammans med föräldern/föräldrarna och barnet eller ungdomen för att gemensamt hitta förbättringslösningar som vi sedan kan jobba utifrån, i skolan, i råd och stödsamtal. Målet med det gemensamma arbetet är att det skall bli bättre för barnet och att förhindra att problemområden växer sig större.

Det är alltid föräldern/föräldrarna som vill ha denna hjälp, de säger Ja (samtycker) till förslaget om samordningsmöte. En av våra familjebehandlare håller i samordningen och bestämmer tillsammans med föräldern/föräldrarna vilka som skall bjudas in till samordningsmöten. Samordningsmötena återkommer med olika mellanrum för att förändringsarbetet skall följas upp, koll så att det blir bättre för barnet.

Samordningsmötena kan komma till genom att:

 • Du själv (förälder/föräldrar) ber om det.
 • Barnets lärare, elevhälsopersonal eller barnhälsovårdspersonal ger dig information om samordningsmöten och du tycker att du vill gå vidare med det. Då kopplas en familjebehandlare in och det blir ett möte där du får information om vilken slags hjälp och stöd du kan få. Du och familjebehandlaren väljer sedan hur ni går vidare.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”  

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2017

Kontakt