Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Familjeteamet / Brottsförebyggande arbete i skolan

Brottsförebyggande arbete i skolan

Grundskolornas kuratorer kallar familjebehandlare till skolan om det inträffat incidenter, konflikter, mellan elever och skolan bedömer att vi behöver hjälpas åt med den uppkomna situationen. Innan familjebehandlare kopplas in har kuratorn informerat respektive föräldrar/vårdnadshavare som lämnat sitt muntliga samtycke till att familjebehandlare deltar i arbetet med att lösa upp situationen. Skolan ansvarar sedan för det fortsatta arbetet tillsammans med föräldrarna. De föräldrar som önskar råd, stöd och hjälp från familjebehandlarna tar själva kontakt. 

Sekretess
Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”  

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 april 2016