Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj

Barn och familj

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner inte räcker till - eller helt saknas - har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att tillgodose dina behov. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Barn- och familjeenheten

Den hjälp du kan få genom socialförvaltningens barn- och familjeenhet kallas bistånd och kan vara insatser i form av råd, stöd, vård eller behandling. För att ta reda på om du har rätt till bistånd måste handläggaren göra en utredning. Den ska göras tillsammans med dig. Om vi behöver tala med andra myndigheter eller enskilda personer måste vi först be dig om lov.

Familjeteamet

Familjeteamet är socialförvaltningens öppenvårdsenhet och arbetar med biståndsinsatser till familjer. Insatserna kommer till i samråd med föräldrar, barn och ungdomar efter socialförvaltningens utredning. Till vänster hittar du vidare information.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt