Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Vardagssäkerhet / Ett säkrare hem

Ett säkrare hem

Tips för ett mer brandsäkert hem

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade och tänk på att inte placera ljusen i närheten gardiner, låga lampskärmar och så vidare.
 • Se till att det finns brandvarnare hemma. Minst en på varje våning men gärna en i varje rum. Kontrollera testknappen ofta och byt batterier med jämna mellanrum. För att förenkla för dig kan du använda gratistjänsten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du registrerar ditt mobilnummer och en sms påminnelse om att testa din brandvarnare. Hur ofta du får sms bestämmer du själv. Du registrerar dig på aktivmotbrand.msb.se.
 • Håll spisen och dess närhet fri från brännbart material.
 • Installera spisvakt och använd timer på kaffebryggare och strykjärn. Alternativt ta till vana att alltid dra ut stickkontakten till apparaten när den inte används.
 • Tillhanda ha lämplig släckutrustning i hemmet, så som brandsläckare och brandfilt.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elementen.
 • Överse hemmets utrymningsvägar och att det finns lämplig utrymningsutrustning för flervåningshus.
 • Stänga alltid av elektronisk utrustning när den inte används.
 • Var noga med att släcka cigaretter ordentligt efter brukning.

Tips för att undvika olyckor i hemmet

 • Undvik lösa sladdar på golvet och annat som utgör en snubbelrisk.
 • Ha halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret.
 • Lägg halkskydd under mattor.
 • Se över trasiga elkontakter och sladdar.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Grusa eller salta alltid utomhustrappor och -gångar under vintertid då det är halkrisk.
 • Använd bärbar telefon och ha den nära till hands ifall något skulle inträffa.

Tips för ett mer barnsäkert hem

 • Lås in mediciner och kemikalier, gärna på hög höjd.
 • Tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen.
 • Förvara tändstickor och tändare säkert.
 • Förvara knivar och andra farliga redskap säkert.
 • Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter.
 • Ha spjällskydd på sängen och fallskydd på skötbordet.
 • Fäst spärrar på fönster, balkongdörrar.
 • Montera barnsäkra grindar vid trappnedgångar.
 • Lägg undan småsaker som barnen kan stoppa i munnen.
 • Lås alltid dörrar till utrymmen där barn inte bör vara.
Sidan granskad den 24 januari 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby