Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Räddningstjänsten / Kontakta räddningstjänsten

Kontakta räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har till syfte att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt andra lagar och förordningar vad gäller skadeförebyggande och skadeavhjälpande insatser.

Vårt uppdrag är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället och att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser och beredskap

Stationer inom Vimmerby kommun

Stationer med beredskap finns i VIMMERBY, SÖDRA VI,
RUMSKULLA och TUNA.

Station LOCKNEVI är organiserat som ett räddningsvärn utan beredskapsskyldighet.

Sidan granskad den 22 januari 2016

Vår fasta personal

Våra stationer

Vimmerby: 0492-76 93 30
Södra Vi: 0492-201 35
Rumskulla: 0496-401 48
Tuna: 0492-502 42
Locknevi: 0492-701 30