Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Räddningstjänsten / Förebyggande/utbildning

Förebyggande/utbildning

Inom det brandförebyggande arbetet ingår följande verksamheter

- systematiskt brandskyddsarbete
- myndighetstillsyn
- utbildnings- och informationsinsatser

Verksamheten som riktas till våra kommuninvånare syftar till att skapa ett samhälle som står väl rustat om en olycka inträffar.

Systematiskt brandskyddsarbete ska utifrån lagen om skydd mot olyckor genomföras inom all verksamhet. Ansvaret för detta arbete åligger ägare och/eller verksamhetsutövaren.

Myndighetstillsyn är samhällets (räddningstjänstens) tillsyn över det systematiska brandskyddsarbetet som genomförs ute i samhället.

Utbildning/information genomförs till olika grupper i samhället där kunskap och kompetens ökar deltagarnas beredskap om en olycka inträffar.

Sidan granskad den 24 januari 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby

Om det börjar brinna

1. RÄDDA

2. VARNA

3. LARMA via 112

4. SLÄCK.