Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Räddningstjänsten / Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Ibland krävs det tillstånd för att hantera och lagra brandfarliga varor. Vid tillstånds- och anmälanspliktig hantering av brandfarliga varor ska alltid en föreståndare finnas utsedd. Räddningstjänsten måste alltid underrättas när ny föreståndare utses.

Du kan läsa om när du behöver tillstånd i föreskriften SÄIFS 1995:3. Blanketter hittar du här till höger under "Länkar och dokument".

Vätskor

Vätskor definieras som brandfarliga om de har en flampunkt understigande 100 grader. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor upphävdes 2005-01-01. Vill du veta mer? Läs Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7, bilaga 3.

Gaser

Gaser definieras som brandfarliga om de vid +21 grader bildar en antändbar blandning med luft. Räddningstjänsten är remissinstans när tillstånd prövas. Vi svarar också för den fortlöpande tillsynen.

Tillstånd har ersatts med anmälan

 Tillstånd kan ersättas med anmälan i följande fall:

 • Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på byggarbetsplats eller vid anläggningsarbete under högst sex månader.
 • Om cistern för brandfarlig gas eller vätska inte kan användas på grund av underhåll eller reparation får innehavaren använda en tillfälligt uppställd cistern eller ett tankfordon i högst två månader.
 • Hantering av brandfarliga gaser och vätskor vid publik verksamhet under högst två månader.

Anmälan ska göras till räddningstjänsten i god tid innan verksamheten startar. Med "i god tid" menas en till två veckor.

Övrigt

Enheten för brandfarliga och explosiva varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den myndighet som meddelar föreskrifter om brandfarliga varor. På deras hemsida finns samtliga föreskrifter utlagda. Följ länken till höger.

Gasol i hem- och fritidsmiljö

Räddningsverket har gett ut en broschyr om hur du ska hantera gasol hemma och på fritiden. Den finns att ladda ner här till höger.

Sidan granskad den 24 januari 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby