Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Räddningstjänsten / Organisation och beredskap / Insatstider

Insatstider

Med insatstid avses tiden från det att ett larm kommer in till stationen till dess räddningsarbetet kan påbörjas. Insatstiden delas in i anspänningstid, körtid och angreppstid.

Anspänningstiden är tiden från alarmering av insatsstyrkan till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå. Körtid är tiden för räddningsfordonet att ta sig från brandstation till skadeplats. Angreppstid är tiden från det att fordonet placerats för angrepp eller insats till att räddningsarbetet börjar få inledande effekt.

Förklaring till kartan

Grön ring = Insatstid med rökdykning inom 10 min.

Gul ring = Insatstid för släckinsats inom 10 min.

Turkost område = Insatstid med rökdykning inom 20 min.

Blått område = Insatstid med rökdykning inom 30 min.

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby

Våra stationer

Vimmerby: 0492-76 93 30
Södra Vi: 0492-201 35
Rumskulla: 0496-401 48
Tuna: 0492-502 42
Locknevi: 0492-701 30