Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Nyheter från Räddningstjänsten / Förebygg bränder utomhus
Brand i grässlänt

Förebygg bränder utomhus

Publicerad den 9 maj 2016 Bygga, bo & miljö

Just nu är det mycket torrt ute och risken för brand i skog och mark är stor.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilen när du kör eftersom de kan antända torrt gräs i vägrenen.

Det är alltid den som tänder på elden med gräs, en rishög eller något annat som ska eldas, som är ansvarig för att elden inte sprider sig och att den blir ordentligt släckt efteråt.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Sidan granskad den 24 januari 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby