Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Krisinformation / Krisberedskap på arbetsplatsen

Krisberedskap på arbetsplatsen

Detta kan hända

 • En olycka inträffar på arbetsplatsen.
 • Information inkommer till arbetsplatsen om hastigt eller oväntat dödsfall/allvarlig olycka/ annan krissituation som berör personal eller elever/omsorgstagare.
 • Dödsfall till följd av sjukdom kan också innebära att en stödgrupp kan sammankallas.

Meddelande ska då snarast gå till

 1. Förvaltningschef
 2. Personalchef

Förvaltningschefens ansvar

Förvaltningschefen ser till att en stödgrupp skapas på arbetsplatsen och att lämplig person utses att leda gruppen. Förvaltningschefen avgör hur omfattande stödgruppens insats ska vara beroende på vad som inträffat.

Förutom gruppledaren kan stödgruppen bestå av

 • Präst.
 • För barn- och utbildningsförvaltningen: skolkurator/skolsköterska.
 • Personal från personalavdelningen.
 • Personal från Företagshälsovården.

Gruppledaren informerar genast växeln på anknytning 9000 eller telefon 0492-76 90 00.

Stödgruppens ansvar

 • Kontaktar anhöriga när det är bekräftat att de anhöriga informerats officiellt exempelvis genom polis.
 • Ordnar ett informationsmöte med berörd personal alt. elevgrupp/omsorgstagare.
 • Erbjuder bearbetning med hjälp av präst, personalkonsulent m.fl. till personal elever/omsorgstagare.
 • Tar ansvar för att vara uppdaterad på aktuell information om läget kring det inträffade.
 • Upprättar informationscentral, dvs. planerar hur informationen ska hanteras beroende på vad som hänt samt hänvisar alla ev. presskontakter till kommunens informationschef/ förvaltningschef/personalchef.
 • Informerar övriga avdelningar på förvaltningen samt övriga förvaltningar på kommunen.
 • Ordnar flaggning, kransar, minnesstunder m.m.
 • Upprättar en plan som ska fungera som handledning för stödgruppen under krissituationen.
 • Ansvarar innan avveckling av gruppen för uppföljning och utvärdering av de gjorda insatserna.

Formalia

Vimmerby kommun visar sin respekt för de efterlevande genom att arbetsplatsen

 • Flaggar på halv stång den dag dödsbudet meddelas samt på begravningsdagen.
 • Deltager i sorgen med blommor till anhörigs bostad.
 • Ombesörjer en personlig kontakt från någon på arbetsplatsen.
 • Ombesörjer att krans/blommor skickas till begravningen.
 • Tillser att någon på arbetsplatsen deltager vid minnesstund/begravning.
Sidan granskad den 24 januari 2017

Kontakt