Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerbys elever bland de tryggaste i landet
Fem elever springer tillsammans

Vimmerbys elever bland de tryggaste i landet

Publicerad den 25 november 2016 Övergripande information

I samband med att Sveriges kommuner och landsting, SKL, idag presenterar sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2016 för andra gången i år, släpps också en jämförelse av hur eleverna upplever skolan.
– Enkäten visar att vi har trygga och motiverade elever i Vimmerby. Kommunens femteklassare ligger i topp på plats tre och det är vi glada för. Vi har fantastiska lärare och övriga medarbetare i skolan som har som främsta mål att våra elever ska må bra varje dag, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år skickar SKL ut en skolenkät till åk 5 och åk 8 i Sveriges kommuner. Frågorna handlar om trygghet, motivation, stöd och upplevda förväntningar. I våras presenterade SKL undersökningen för 2015 och även då låg Vimmerby i topp. Inför 2016 har SKL snabbat upp sina rutiner, vilket gör att resultatet kommer redan under hösten. Precis som i vårens jämförelse hamnar Vimmerby kommuns skolor i toppskiktet vad gäller elevernas trygghet, både i åk 5 och åk 8. Även på frågorna om motivation och om eleverna upplever att lärarna har höga förväntningar ger eleverna kommunens skolor ett högt betyg. I den totala sammanställningen hamnar Vimmerby kommun på plats tre i landet över nöjda elever i åk 5, medan åk 8 hamnar på plats 64.

– Det här visar att vi har många duktiga pedagoger som genom sitt sätt att arbeta skapar trygghet och motivation hos eleverna, vilket ger större förutsättningar för högre måluppfyllelse, säger Lis  Astrid Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Vi kan se att frågorna om elevernas kunskap om vad de ska kunna för att uppnå kunskapskraven och om de får återkoppling på hur det går för dem i skolan har ett lägre medelvärde i åk 8 jämfört med föregående år, säger Bertram Stenlund Fridell. Dessa frågor ökade mycket i förra jämförelsen, vilket visar att det är viktigt att gemensamt fokusera på att ge lärarna i skolorna förutsättningar för ett kollegialt lärande, så att kunskapen om hur man kan jobba med dessa frågor kan spridas i kommunen.

– Resultatet bekräftar den bild som framkommit under förvaltningens verksamhetsbesök under hösten, säger förvaltningschef Birgitha Sahlin. Mötet med lärare och elever visar att skolorna har engagerade rektorer, lärare och elever som trivs på sin arbetsplats och ständigt jobbar för att den ska bli ännu bättre. Precis som i enkäten så har eleverna i samtalet lyft önskemål om mer återkoppling på sitt arbete.

I SKL:s rapport lyfts Vimmerby kommun återigen fram på topp 20-listan över de kommuner med nöjdast elever i åk 5.

SKL:s skolenkät genomförs i åk 5 och 8 och består av sju frågor kring elevernas upplevelse av skolan. I år har cirka 200 kommuner besvarat enkäten. Svarsfrekvensen har i åk 8 ökat från 66 % i förra årets mätning till 85 % för Vimmerbys del. I åk 5 är svarsfrekvensen 75 %.

Sidan uppdaterad den 25 november 2016

Kontakt