Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerbys elever är nöjda med sin skola

Vimmerbys elever är nöjda med sin skola

Publicerad den 25 april 2016 Övergripande information

I samband med att Sveriges kommuner och landsting, SKL, idag presenterar sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2016, släpps också en jämförelse av hur eleverna upplever skolan. Vimmerby kommun placerar sig i år bland de 25 procent kommuner med högst resultat, både i åk 5 och åk 8.
– I år har årskurs 8 klättrat rejält och ligger nu på samma höga nivå som åk 5 gjort i flera år, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år skickar SKL ut en skolenkät till åk 5 och åk 8 i Sveriges kommuner. Frågorna handlar om trygghet, motivation, stöd och upplevda förväntningar. Precis som föregående år hamnar Vimmerby kommuns skolor i toppskiktet vad gäller elevernas trygghet, både i åk 5 och åk 8.

I enkäten har resultatet på några frågor i åk 8 ökat markant. Dessa handlar om elevernas kunskap om målen och vilken återkoppling de får. Även elevernas motivation är högre än tidigare år.

– Det känns positivt att eleverna är fortsatt trygga i Vimmerbys skolor. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna fokusera på skolan och utveckla kunskaper i ämnena, säger Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef  grund- och särskola.

– Vi kan se i mätningarna att motivationen påverkas positivt om eleverna vet vad de ska kunna och om de får återkoppling på hur det går. Förbättringen hade inte varit möjlig utan ett målmedvetet arbete av både pedagoger och rektorer, säger förvaltningschef Birgitha Sahlin.

I SKL:s rapport lyfts Vimmerby kommun fram på topp 20-listan över de kommuner med nöjdast elever. Vimmerby är en av få kommuner som finns med både på listan för åk 5 och åk 8.

SKL:s skolenkät genomförs i åk 5 och 8 och består av sju frågor kring elevernas upplevelse av skolan. I år har ca 200 kommuner besvarat enkäten. I åk 8 är svarsfrekvensen 66 %, vilket ger en viss osäkerhet kring de faktiska värdena.

Information:

På Vimmerby kommuns webbsida finns pressbilder på de personer som omnämns i pressmeddelandet.

http://vimmerby.se/press/pressbilder/barn-och-utbildningsforvaltningen/

Sidan uppdaterad den 25 april 2016

Kontakt