Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun utvald av Skolverket

Vimmerby kommun utvald av Skolverket

Publicerad den 5 november 2015 Övergripande information

Vimmerby kommun får medel från Skolverket för att fortsätta utveckla arbetet i skolan.
- Det är oerhört värdefullt för kommunen att vi har fått detta stöd, det handlar om att alla barn/elever ska klara skolan, säger Camilla Stridh, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vimmerby kommun har under 2015 deltagit i dialogmöten med Skolverket, där representanter från kommunledning, kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd och förvaltning träffat andra kommuner för att tillsammans utveckla huvudmannens kompetens kring det systematiska kvalitetsarbetet. Genom föreläsningar, dialog med andra kommuner och samtal med handledare från Skolverket har ett antal utvecklingsområden identifierats, vilka behöver utvecklas för att skapa förutsättningar så att 100 % av grundskolans elever ska få möjlighet att nå godkänt i alla ämnen.

De kommuner som deltagit i dialogmötena under 2015 har fått erbjudande om att arbeta vidare med sitt systematiska kvalitetsarbete genom satsningen Samverkan för bättre skola. Vimmerby kommun har av Skolverket beviljats 64 000 kr att använda till processtöd under våren 2016. Förvaltningen kommer då att tillsammans med en erfaren extern handledare arbeta fram åtgärder och strategier för ökad måluppfyllelse för grundskolans elever. Under vårens arbete ska hela styrkedjan - från kommunalråd till rektorer - vara informerade, delaktiga och ges möjlighet att påverka .

- Det är en ynnest att få möjlighet att med externt stöd få ta ytterligare ett steg i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger förvaltningschef Birgitha Sahlin.

Sidan uppdaterad den 5 november 2015

Kontakt