Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun betalar skadestånd
Vimmerby kommun betalar skadestånd till elev

Vimmerby kommun betalar skadestånd

Publicerad den 11 december 2013 Övergripande information

Göta hovrätt har idag, 2013-12-11, förkunnat dom och därigenom ändrat på tingsrättens friande dom i ett ärende om kränkande behandling av en pojke i en av Vimmerby kommuns skolor. Barn- och elevombudet (BeO) vid Statens Skolinspektion stämde 2008 Vimmerby kommun att betala skadestånd på 285 000 kr till den berörda pojken.

I domslutet anges att skolan har utrett och vidtagit åtgärder samt att åtgärderna har haft viss effekt men inte tillräckligt för att kränkningarna skulle upphöra. Vimmerby kommun ådöms därför att betala ett skadestånd för kränkande behandling på 80 000 kr samt ett skadeståndbelopp på 15 000 kr för psykiskt lidande.

Förenklat uttryckt innebär Hovrättens ställningstagande att skolans utredningar kunde varit bättre och åtgärderna annorlunda och det borde kommunen ha insett.

– Våra lärare och skolledare arbetar varje dag för att våra elever ska känna sig trygga i skolan, och vi tycker fortfarande att kommunen har agerat i enlighet med lagens mening. Vi accepterar hovrättens dom men tycker det är bra att skadeståndskraven sänks. Domen är en bekräftelse på att BeO:s krav på kommunerna är orimligt höga och det var en anledning till att vi ville ha en rättslig prövning, säger Birgitha Sahlin, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun.

Sidan uppdaterad den 11 december 2013

Kontakt