Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun beslutar om framtagande om markanvisning för byggnation av vårdboende
Vy över Vimmerby stad

Vimmerby kommun beslutar om framtagande om markanvisning för byggnation av vårdboende

Publicerad den 7 februari 2017 Övergripande information

Idag (tisdagen den 7 februari) beslutade kommunstyrelsen i Vimmerby kommun att godkänna exploatering i området Nybble.

– Samhällsbyggnadsavdelningen får nu i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun och Vectura Fastigheter där inriktningen är ett vårdboende. De arbetar på uppdrag av Aleris som har en lång tradition av verksamhet i Vimmerby och de är i akut behov av mark, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson om beslutet.

I maj 2016 fick miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan i Nybbleområdet, väster om Kohagsgatan i Vimmerby stad. Syftet med detaljplanen är att bebygga området med bostadsbebyggelse samt möjlighet till vårdboende och/eller skola.

– Kommunen behöver fler tomter för bostadsbyggande och behovet av mark är stort hos flera företag. Fastighetsbolaget som arbetar på uppdrag av Aleris hörde av sig till oss för flera år sedan med önskemål om mark. Nu är deras behov akut och därför har vi enhälligt i kommunstyrelsen tagit det här beslutet, säger Tomas Peterson.

Företaget Vectura Fastigheter AB har fått flera olika alternativ presenterade men då Aleris verksamhet kräver vissa förutsättningar har inget av förslagen varit något alternativ. De övriga företag som har visat intresse för marken är inte i behov av samma areal mark och har inte heller ett akut behov. Vimmerby kommun kommer att ha dialog med övriga intressenter för att hitta en framtida lösning även för dem.

På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att tilldela markanvisning för del av fastigheten Vimmerby 3:3 i Nybbleområdet och samtidigt ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal med Vectura Fastigheter AB.

Fastighetsägare i närområdet har visat oro inför Aleris etablering i området.

– Vi förstår att många känner oro men företaget har goda referenser och har bedrivit vårdverksamhet i flera kommuner sedan många år, även här i Vimmerby. Deras nuvarande verksamhet i kommunen fungerar mycket bra, säger oppositionsråd Ingela Nilsson Nachtweij.

Nybbleområdet är inte tillräckligt stort för att täcka övriga behov som finns från andra företag och från kommunens egna verksamheter. Därför har kommunstyrelsen idag också tagit beslut om markanvändning i området Skyttehagen i Vimmerby stad.

– I det nya området finns möjligheter till en långsiktig planering för en ny förskola, företagsmark och framtida småhustomter. Vimmerby behöver få växa och nu har vi äntligen en tydlig plan och en tydlig plats att göra det på, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson.

Information om det nya expansionsområdet presenterades på en presskonferens idag, tisdagen den 7 februari. Pressmeddelande om detta finns att läsa på vår hemsida.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 7 februari 2017

Kontakt