Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun anmäld till skolinspektionen
Vy över Vimmerby stad

Vimmerby kommun anmäld till skolinspektionen

Publicerad den 17 april 2015 Övergripande information

Skolinspektionen har den 9 april 2015 tagit emot en anmälan som rör grundskolorna i Vimmerby kommun. Skolinspektionen överlämnar anmälan till Vimmerby kommun för utredning och eventuella åtgärder.

– Vi kommer att hantera anmälan enligt de rutiner vi har för klagomålshantering och som vi är skyldiga att ha enligt skollagen, säger Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grund- och särskola i Vimmerby kommun.

I anmälan skriver Skolinspektionen om motivering till beslutet:

”Vimmerby kommun, som är huvudman för Vimmerby kommun, ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Vimmerby kommun ska enligt 4 kap. 7 och 8 §§ skollagen (2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och om det framkommit brister se till att nödvändiga åtgärder vidtas”.

Sidan uppdaterad den 17 april 2015