Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby har goda förutsättningar att fortsätta förbättra kunskapsresultaten

Vimmerby har goda förutsättningar att fortsätta förbättra kunskapsresultaten

Publicerad den 28 november 2014 Övergripande information

Idag kom Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Vimmerby kommuns skolor och övriga utbildningsverksamheter. Skolinspektionen fastställer att kunskapsresultaten har stärkts.

– Vi är otroligt glada över beslutet och jag känner stolthet över alla medarbetares insatser, säger förvaltningschef  Birgitha Sahlin.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Vimmerby kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Tillsynen visar att ansvariga för den kommunala utbildningen bedriver ett kvalitetsarbete med tydligt fokus på att förbättra skolornas resultat. Genom att intensifiera arbetet och systematiskt sprida de goda exempel på förbättringsinsatser som finns i olika skolor har ansvariga goda förutsättningar att fortsätta utveckla skolan och förbättra kunskapsresultaten.

Ansvariga politiker och förvaltningen har tagit ett bra grepp om utbildningsverksamheten. Nu krävs uthållighet och konsekvens i det fortsatta arbetet. Utvecklingsinsatserna behöver följas upp och goda exempel spridas – med sikte att ge alla barn och elever möjligheter för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Allan Westerdahl, enhetschef, Skolinspektionen.

– En av framgångsfaktorerna för vår positiva utveckling är den tydliga politiska styrningen som vi har genom vårt skolutvecklingsdokument. Barn- och utbildningsnämnden har visat riktningen och professionen har genomfört det på bästa sätt, säger Birgitha Sahlin.

Skolinspektionens pressmeddelande i sin helhet och beslut om enskilda skolor samt om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen finns att läsa under länkar och dokument i högerkolumnen.

Bilden: Allan Westerdahl, enhetschef på Skolinspektionen överlämnar den slutliga tillsynsrapporten till barn- och utbildningsnämndens ordförande Magnus Gustafsson (M) och förvaltningschef Birgitha Sahlin.

Sidan uppdaterad den 2 december 2014