Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Valnämnden har gått igenom namnlistorna om folkomröstning
Vimmerby stad

Valnämnden har gått igenom namnlistorna om folkomröstning

Publicerad den 28 maj 2015 Övergripande information

Den 27 april överlämnades 519 stycken namnlistor till Vimmerby kommun. Målet med folkinitiativet är att få till stånd en folkomröstning för att avgöra frågan om skolor och förskolor på landsbygden i kommunen ska läggas ned eller bevaras. För att folkinitiativet ska gå vidare till kommunfullmäktige för avgörande krävs att 10 procent, drygt 1 200 personer, av alla röstberättigade i Vimmerby kommun skriver under med giltiga namnunderskrifter, namnförtydligande och fullständigt personnummer.

– Vi har gått igenom samtliga 3 370 namn på listan. 2 887, det vill säga 85,67 procent, var godkända vilket innebär att kravet på 10 procent är nått, säger Annika Högberg, ordförande i valnämnden.

Räkning har skett under del av vecka 21 och 22. Fram tills att kravet på 10 procent godkända namnunderskrifter var uppfyllt har 2 personer arbetat tillsammans, en tjänsteman och en representant från valnämnden.

Varje underskrift har granskats enskilt mot folkbokföringsregistret. I de underskrifter som underkänts har det saknats fullständiga uppgifter, förekommit felaktiga uppgifter, funnits personer som inte har rösträtt i Vimmerby kommun av olika anledningar. Det har även förekommit helt otydbara uppgifter som inte kan godkännas. Ett fåtal som skrivit på bedöms inte hinna uppnå röstberättigad ålder innan folkomröstningen kan genomföras.

Valnämnden överlämnar nu sammanställningen till kommunstyrelsen som tar upp frågan i kommunfullmäktige i juni. För att det ska bli en folkomröstning måste en tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige rösta ja.

Sidan uppdaterad den 28 maj 2015

Kontakt