Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Utredning av kostverksamheten i Vimmerby kommun
Vy över vimmerby stad

Utredning av kostverksamheten i Vimmerby kommun

Publicerad den 21 december 2016 Övergripande information

På uppdrag av Vimmerby kommun har företaget Offentlig Måltid gjort en genomlysning av kommunens kostverksamhet. Måndagen den 19 december presenterades resultatet för medarbetare inom kostverksamheten samt politiker och tjänstemän.

– Utredaren har tittat på hela matkedjan, från ledning och ut till kunden. Vi har bett att få ta del av vilka delar vi kan förbättra, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson.

Syftet med utredningen är att identifiera förbättringsområden i måltidskedjan och hitta ett hållbart och värdeskapande system för att kunna leverera en god, vällagad och näringsriktig kost till unga och äldre i Vimmerby kommun. Anledningen till att utredningen beställdes var att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden upplevde att de betalade mycket för kostverksamhetens service.

Företaget Offentlig Måltid har under hösten besökt samtliga 28 kök som ingår i kostenheten. I slutrapporten lyfter hon fram en engagerad personal och verksamhetens goda intention med goda, trivsamma och näringsriktiga måltider, en intention som ligger i linje med utvecklingen av offentliga måltider i landet. Vimmerby kommun får kritik av utredaren på flera punkter i rapporten. Utredaren har uppmärksammat dålig arbetsmiljö i flera kök, resursslöseri och brist på kommunikation i verksamheten. Samtidigt ser utredaren flera förbättringsmöjligheter och ger flera konkreta exempel på hur kostverksamheten i Vimmerby kommun kan förbättras.

– Vi får bra betyg för maten av våra kunder och våra medarbetares engagemang lyfts fram som en tillgång. Däremot ser vi att samverkan mellan våra olika förvaltningar och en måltidspolicy är två konkreta förslag som vi redan nu kan arbeta med, säger Helen Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det här är ett bra underlag och det finns en del saker vi kan göra. En intern måltidspolicy med fokus på måltiden är något vi inom politiken måste lyfta, säger Ingela Nilsson Nachtweij, oppositionsråd.

Ett område där utredaren lyfter förbättringsförslag är arbetsmiljön. Sjukfrånvaron inom kostverksamheten är hög och utredaren pekar på flera investeringsåtgärder som krävs för att förbättra klimatet för medarbetarna.

– Det har hänt mycket under de senaste tio åren. Våra medarbetare har varit med om många förändringar och det frestar på. Under de senaste två åren har organisationen stabiliserats och vi har försökt att göra det bättre men vi har själv märkt av att vi inte är tillräckligt effektiva. Jag hoppas att vi kan utgå från det här materialet för att utveckla vår verksamhet, säger Miklos Hátházi, samhällsbyggnadschef.

Slutrapporten presenterades för medarbetarna inom kostverksamheten måndagen den 19 december. Den kommer att diskuteras på kommunstyrelsen som sedan kommer att besluta om hur arbetet med kostverksamhetens effektivisering ska fortsätta.

– Det troliga är att vi i den politiska ledningen ger ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att ta fram ett förslag på åtgärder, både kortsiktiga lösningar och långsiktiga, säger Tomas Peterson.

Sidan uppdaterad den 21 december 2016

Kontakt