Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Tyck till om din kommun
Vy över vimmerby

Tyck till om din kommun

Publicerad den 19 september 2016 Övergripande information

Under hösten har du som Vimmerbybo möjlighet att tycka till om din kommun. Hur är det att leva och bor här? Hur fungerar kommunens verksamheter och har du som invånare möjlighet till inflytande?

– Ditt svar är viktigt för att kommunen ska kunna arbeta för att ge dig som kommuninvånare en bättre service, säger kommunchef Carolina Leijonram.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vimmerby kommun. Totalt skickas medborgarundersökningen ut till 1200 slumpvis utvalda Vimmerbybor i åldern 18-84 år.

– Vi vill att det som bor och lever i Vimmerby ska känna att de får hög kvalité på vår service och våra tjänster och därför är medborgarundersökningen viktig, säger Carolina Leijonram.

De personer som får enkäten kan välja att besvara den via webben, all information om hur man loggar in finns i utskicket som kommer hem i brevlådan. Webbenkäten finns tillgänglig på svenska, engelska, finska och spanska.

Enkäten skickas ut mellan den 19-21 september och fram tills i början på november finns möjlighet att svara. SCB sammanställer sedan svaren och skickar resultatet till kommunen i början på december.

– När vi har fått resultatet analyserar vi det för att se vilka utvecklingsområden vi har och därefter använder vi det i den fortsatta planeringen av verksamheterna, säger Carolina Leijonram.

I år är det andra gången som Vimmerby kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning. När kommunen deltog 2013 svarade 55 % av de 1200 som fick enkäten, ett resultat som kommunen hoppas ska förbättras och uppmanar alla att svara:

– Det är ett sätt att påverka och ju fler som svarar, ju bättre underlag får vi, säger Carolina Leijonram.

Alla invånare får inte enkäten, det är slumpen som avgör. För övriga som har synpunkter, förslag och förbättringsidéer finns alltid möjligheten att lämna dem direkt till kommunen.

– På vår hemsida finns länk till ett synpunktsformulär som är enkelt att använda och som går direkt in till organisationen. Det är ett sätt vi har för att ta emot synpunkter men det går också bra att kontakta oss via telefon eller skicka brev om man så vill. Vi välkomnar alla förslag och synpunkter, säger Carolina Leijonram.

Sidan uppdaterad den 19 september 2016

Kontakt