Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Två fall anmäls till inspektionen för vård och omsorg
Socialförvaltningen anmäler två missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg

Två fall anmäls till Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad den 3 april 2014 Övergripande information

Socialförvaltningen anmäler två missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah. Båda händelserna handlar om att äldre personer inte har fått hjälp efter att ha larmat nattetid. Detta har lett till att de drabbade personerna känner sig otrygga.

Socialförvaltningen anmäler två missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah. Den ena händelsen rör en person som larmat vid tre tillfällen under en samma natt men där personal inte besvarat larmen.

- I vår interna utredning har det framkommit att det första larmet inte besvarades av vår personal. När personen sedan larmade vid ytterligare två tillfällen samma natt missade larmoperatören som kommunen har avtal med att kontakta nattpersonalen i den aktuella verksamheten. Detta ledde till att hjälpen uteblev, säger kvalitetssamordnare Hanna Alsér.

Också den andra händelsen som anmäls enligt Lex Sarah handlar om ett larm nattetid där personen inte bedöms ha fått hjälp av personalen inom rimlig tid.

– Vi saknar idag teknisk möjlighet att kontrollera att trygghetslarmen kvitterats och åtgärdats av personalen, säger Hanna Alsér.

Under 2014 införs digital nyckelhantering vilket kommer att möjliggöra kontrollen över hur snabbt ett larm tas emot och åtgärdas av personalen.

– Det är en viktig kvalitetsfråga för att höja brukarens säkerhet, säger Hanna Alsér.

Karin Holmgren är verksamhetschef för äldreomsorgen i Vimmerby kommun. Hon beklagar det inträffade.

– Jag är ledsen för att det inte fungerat som det ska. För äldre är trygghetslarmet en viktig del för att kunna bo kvar hemma. Att besvara trygghetslarm ska ses som en prioriterad arbetsuppgift i omvårdnadsarbetet, säger hon.

Brukare och anhöriga är underrättade om anmälningarna.

Sidan uppdaterad den 3 april 2014

Kontakt


  • Kvalitetssamordnare
    Direkt: 0492-76 95 39

  • Verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg
    Direkt: 0492-76 95 38