Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Tre avvikelser utreds i efterhand enligt lex Sarah

Tre avvikelser utreds i efterhand enligt lex Sarah

Publicerad den 25 oktober 2013 Övergripande information

Under sommaren 2013 inkom tre anmälningar om avvikelser inom äldreomsorgen som inte rapporterades för vidare utredning enligt lex Sarah.

Vi är mycket ledsna över det som hänt. Avvikelserna blev åtgärdade direkt men vi som arbetsgivare har brustit i att nå ut med information om vidarerapportering i våra avvikelserutiner säger Karin Holmgren, verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg.

De tre händelserna som rapporterats in som avvikelser rör enheter inom äldreomsorgen. Två fall rör brister i omvårdnaden och en rör hot och våld mellan brukare. Avvikelserna rapporterades in till respektive enhetschef som åtgärdade bristerna direkt men missade att rapportera in händelserna enligt lex Sarah.

– Det är vi som arbetsgivare som inte varit tydliga i våra rutiner. Vi kommer nu att se över vår information och arbeta fram tydligare rutiner för att det inte ska hända igen, säger Karin Holmgren, verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg i Vimmerby kommun.

Det var igår, torsdag den 24 oktober 2013, som medicinsk ansvarig sjuksköterska i Vimmerby kommun, upptäckte att tre händelser som bör utredas enligt lex Sarah inte var registrerade. Hon rapporterade in detta till verksamhetschef Karin Holmgren och registrerade sedan händelserna med gårdagens datum för utredning.

– Det är viktigt att rutinerna fungerar och följs. Vi informerar vår personal och våra chefer men behöver bli tydligare om vilka avvikelser som ska gå vidare till utredning enligt lex Sarah och vilka som inte behöver det, säger Karin Holmgren.

– Att det rapporteras avvikelser är mycket positivt för verksamheten och medarbetarna har blivit mycket duktiga i detta vilket leder till att förbättringsområden synliggörs, säger hon.

Samtliga fall åtgärdades direkt av vederbörande enhetschef och anhöriga är informerade om händelserna. Socialförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och arbetar aktivt med att säkra att vården fungerar och håller god kvalitet.

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten. De som har rapporteringsskyldighet ska informeras av arbetsgivaren och utan dröjsmål utreda och dokumentera missförhållanden.

– De avvikelser som detta gäller har rapporterats korrekt till närmaste chef men vidarerapporteringen har brustit vilket resulterat i att de inte utretts enligt bestämmelserna för lex Sarah, säger Hanna Alsér, kvalitetssamordnare i Socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2013

Kontakt


  • Verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg
    Direkt: 0492-76 95 38

  • Kvalitetssamordnare
    Direkt: 0492-76 95 39