Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Till dig som har en cistern

TIll dig som har en cistern

Publicerad den 27 februari 2012 Övergripande information

Miljöförvaltningen kommer under året att besöka många verksamhets-utövare i kommunen. Vid besöken kommer det bland annat kontrolleras hur man har skött besiktningen av sina cisterner.

Förvaring av brandfarliga varor (diesel, eldningsoljor) görs i olika typer av cisterner. För cisternerna gäller att de ska besiktigas med antingen 3, 6 eller 12 års intervall. Besiktningarna görs för att olyckor ska undvikas.

Tänk på att!

Läckage av diesel kan kosta både marksanering och en ny vattentäkt. Besiktningskostnaden är billig i jämförelse med kostnaden för dessa. Att låta bli att besiktiga medför böter och om olyckan är framme även sämre ersättning från försäkringsbolaget.

Sidan uppdaterad den 27 februari 2012

Kontakt