Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Sviktande hälsa på Kvilleken
Kvilleken i full blom

Sviktande hälsa på Kvilleken

Publicerad den 15 juni 2015 Övergripande information

Kvilleken eller Rumskullaeken som den också kallas, är Sveriges äldsta och största träd och en av de grövsta ekarna i hela Europa. Det välkända ekträdet har de senaste åren uppvisat en vacklande hälsa och nu ber Länsstyrelsen i Kalmar län allmänheten om hjälp för att rädda trädet.

2012 observerades för första gången oroande tecken på att Kvillekens hälsotillstånd var försvagat. Året efter undersöktes trädet av en grupp svenska och internationella experter som hittade en rad olika orsaker till ekträdets försämrade hälsotillstånd. Dels visade det sig att järnbandet som ska skydda eken från att bryta sönder, ha blivit för trångt. Dels har trädets lövverk angripits av fjärilsarten ekvecklare, som under sitt larvstadie konsumerar eklöv. Det är också troligt att återkommande kolonisation av mjöldagg försvagat trädet. Analyser av markprover visade på minskad förekomst av ekens finrötter, det vill säga de ytligt liggande rötter som står för en stor del av trädets näringsupptag.

För att försöka komma till rätta med detta har flera åtgärder genomförts under 2013 och 2014. Dels har det gamla järnbandet bytts ut mot en ny typ av stöd som är mer skonsamt för trädet. Dels har ett lager av fint komposterat lövvedsflis (mulch) lagts ut runt trädet för att stimulera tillväxten av finrötter. Dessutom har delar av bladverket sprayats med ett ekologiskt algextrakt för att stimulera lövens utveckling. Fortsatt spridning av mulch och eventuell sprayning av lövverk kommer att ske även under 2015.

Skador på ekens sydsida visar att många genom åren klättrat upp i trädet, kanske för att kunna bli fotograferade tillsammans med jätteträdet. För att transporten av näring mellan finrötter och kronan ska fungera är det viktigt att det inte blir mer skador på trädets bark eller rötter. Länsstyrelsen vädjar därför till allmänheten att absolut inte klättra i trädet och att inte gå innanför trädets avspärrningar. För att också framtida besökare ska kunna få njuta av en av Europas äldsta ekar är nu all hjälp Kvilleken kan få för att överleva mycket värdefull.

Sidan uppdaterad den 15 juni 2015

Foto:

Henrik Karlsson